~Beyond the Border~ > Daiyousei's Cold Storage

That's your Touhouroscope for today

<< < (2/35) > >>

Yukarin:
1. Yukari
2. Yuyuko
3. Byakuren
4. Orin
5. Koishi
6. Yuuka
7. Eirin
8. Chen
9. Nue
10. Ran

Sagus:
1. Yukari
2. Yuuka
3. Utsuho
4. Seiga
5. Yoshika
6. Suwako
7. Kanako
8. Koishi
9. Miko
10. Byakuren

Hello Purvis:
I have a 14-way tie for #1 right now according to Touhousort, and a 31-way tie for #2. What do?

Rin Kagamine:
1. Ran Yakumo
2. Hina Kagiyama
3. Mystia Lorelei
4. Kogasa Tatara
5. Nue Houjuu
6. Suika Ibuki
7. Reimu Hakurei
8. Yuyuko Saigyouji
9. Utsuho Reiuji
10. Chen

JT:
Reisen
Tewi
Komachi
Keine
Byakuren
Hatate
Marisa
Yukari
Reimu
Aya

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version